Mi történik az online fiókjainkkal a halálunk után?

2024.06.13

Amikor egy szeretett hozzátartozónk elhalálozik, az érzelmi teher és a gyászfeldolgozás mellett számos kötelező gyakorlati teendő is vár még ránk. Az egyik ilyen kihívás a digitális örökség kezelése, beleértve a bankszámlákat, online előfizetéseket és a közösségi média fiókokat.

Ebben a blog cikkben áttekintjük, hogy milyen lépéseket kell megtenni ezeknek a fiókoknak a kezelése során.

Hogyan kell lezárni egy bankszámlát haláleset után

A bankszámlák és bankkártyák évek óta alapvető részét képezik mindennapjainknak, de a koronavírus-járvány alatt még nagyobb segítséget nyújtottak a védekezésben és a mindennapi ügyek intézésében.

Korábban nem mindig volt ilyen egyszerű a bankszámlák kezelése. Az örökösök általában csak azokhoz a bankszámlákhoz fértek hozzá, amelyekről az elhunyt személyesen tájékoztatta őket, vagy amelyekről a hátrahagyott dokumentumokból értesültek. Mivel nem létezett megfelelő technikai keresőrendszer, gyakran előfordult, hogy a bankszámlákon lévő összegek akaratlanul is a pénzintézeteknél maradtak.

Jó pár éve már a közjegyzők a hagyatéki eljárás során a Giro elszámolási rendszeren keresztül pontos információkat szerezhetnek arról, hogy az örökhagyónak mely bankokban vannak számlái és milyen összegekkel. A bankbetétek biztonsága ebből a szempontból is teljes mértékben garantált. Ez azt jelenti, hogy nem fordulhat elő, hogy egy személy vagyona csak azért nem kerül az örököseihez, mert nem volt teljes körű információ a banki adatokról.

A meghatalmazás azonban a meghatalmazó halálával megszűnik, ezután a meghatalmazott nem használhatja a bankkártyát, nem vehet ki pénzt, nem költekezhet. Forrás ITT

Bankszámla és a hagyatéki eljárás

A magyar jogrend hosszú ideje lehetőséget ad arra, hogy bárki megjelölje, ki örökölje a folyószámláján tartott pénzt halála esetén. Például egy idősebb ember szoros kapcsolatba kerülhet valakivel és azt szeretné, hogy ez a személy örökölje a bankszámláján lévő összeget. Ennek nincs akadálya, ilyenkor a számlán tartott vagyon nem része a hagyatéki eljárásnak, bár továbbra is a hagyaték egyik elemeként kezelik. Ez azt jelenti, hogy a kötelesrész szabályai szerint az összeg egy része járhat az örökhagyó gyermekeinek vagy házastársának.

Tehát a számlatulajdonosoknak széles körű rendelkezési lehetőségeik vannak, többféle módon is elrendezhetik bankszámlán lévő vagyonuk későbbi sorsát életük során.

Akik ezt nem teszik meg, a törvény határozza meg, ki örökli az értékeiket. A törvényes öröklés rendje megfelelő, de ezt a módszert leginkább harmonikus családi kapcsolatok esetén érdemes választani. Minden más esetben végrendelet készítése biztosíthatja a legjobban, hogy elkerülhetők legyenek a hagyatékkal kapcsolatos viták.

Forrás ITT


Online előfizetések kezelése

  1. Kifizetések ellenőrzése: Ügyeljünk arra, hogy a lemondások után ne történjenek további terhelések a bankszámlán.

  2. Előfizetések lemondása: Az egyes szolgáltatások ügyfélszolgálatán keresztül kell lemondani az előfizetéseket. Szükség lehet az előfizetés részleteire, például a felhasználónévre és az előfizetési azonosítóra és a Halotti Anyakönyvi kivonatra is.

  3. Előfizetések listája: Gyűjtsük össze az elhunyt rokonunk által használt összes online előfizetés listáját. Ez magában foglalhatja a streaming szolgáltatásokat, online újságokat, és egyéb előfizetéses szolgáltatásokat.


Mit kell tenni, ha a mobil szolgáltatás előfizetője az elhunyt?

A Szolgáltató értesítése:

Az előfizetői szerződés automatikusan megszűnik az előfizető halálával a jogszabály erejénél fogva.

Az előfizető haláláról a halál tényét igazoló dokumentumok (Halotti Anyakönyvi kivonat, öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó végzés) kézhezvételével értesülünk, ezt követően intézkedünk az előfizetői szerződés megszüntetéséről.

Ha már rendelkezel a Halotti Anyakönyvi kivonattal vagy a hagyatéki végzéssel, akkor ezen dokumentumok egyikével keresd fel a telefon szolgáltatót a gyorsabb ügyintézés érdekében.

A szerződés megszüntetéséhez szükségünk van az elhunyt előfizetéséhez tartozó adatokra, például:

  • az elhunyt családi és utóneve,
  • az érintett előfizetés hívószáma,
  • ügyfélazonosítója és/vagy folyószámlaszáma.

Ezenkívül szükséges a halálesetet bejelentő személy neve és elérhetősége (címe és telefonszáma).

Közösségi média fiókok kezelése 

Facebook: A Facebook lehetőséget biztosít arra, hogy a fiókot emlékhellyé alakítsák, vagy véglegesen töröljék. Emlékhellyé alakítás esetén a fiók megmarad, de nem lehet belépni és módosítani. A fiók törléséhez egy közeli családtag vagy az örökös igényelheti a fiók lezárását a megfelelő dokumentumok benyújtásával. 

További információk találhatók EZEN A LINKEN.

Instagram: Hasonlóan a Facebookhoz, az Instagram fiókokat is lehet emlékhellyé alakítani vagy törölni. Az igényléshez be kell nyújtani a Halotti Anyakönyvi kivonatot és az igénylő személyazonosságát igazoló dokumentumokat.

Twitter: A Twitter fiókok esetében a hozzátartozók igényelhetik a fiók törlését. Ehhez a Twitter speciális űrlapot biztosít, amelyet ki kell tölteni, és csatolni kell a szükséges dokumentumokat.

YouTube: Közvetlen családtagok és meghatalmazottak lezárhatják egy elhunyt személy YouTube-fiókját és bizonyos esetekben a YouTube elérhetővé teheti a szerettei online fiókjának tartalmát.


Google fiók kezelése halálozás esetén

A Google eltérő megközelítést alkalmaz az előzőekben felsorolt platformokhoz képest. A Gmail rendelkezik egy inaktivitás kezelő funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos paraméterek beállításával a rendszer felismerje, ha egy felhasználó már nem használja az e-mail fiókját. Például beállítható egy bejelentkezési küszöbérték, amelynek elmaradása esetén a Google értesítést küld azoknak a személyeknek, akiknek az e-mail címét a felhasználó megadta az értesítendők listáján.

A fióktulajdonos két lehetőséggel rendelkezik:

  1. Hozzáférést biztosít a megadott paraméterek alapján kijelölt személyek számára a fiókjához.
  2. Beállítja, hogy a Google törölje a fiókját, ha az inaktív státusz igazolást nyer.

További információk találhatók EZEN A LINKEN.

A LinkedIn, a Snapchat, a Tumblr, a Yahoo, a Microsoft és hasonló platformok általában egy standard eljárást követnek. Ezek esetében a közeli hozzátartozók a Halotti Anyakönyvi kivonat benyújtásával kérvényezhetik az elhunyt hozzátartozó fiókjának törlését.

Erre is gondolni kell? Igen!

Bárkivel bármikor történhet valami. Ezért érdemes már előre megtervezni, hogy halálod esetén ki kezelje a social media oldalaid, adj megahatlmazást a házastársadnak a Google fiókodhoz és egyéb online előfizetéseidhez.

Összegzés


Egy szeretett személy halála után a bankszámlák, online előfizetések és közösségi média fiókok kezelése összetett feladat lehet. Fontos, hogy időben értesítsük az érintett szolgáltatókat és bankokat, és minden szükséges dokumentumot előkészítsünk. Ezzel nemcsak az elhunyt digitális hagyatékát rendezzük, hanem megkönnyítjük a hagyatéki eljárást is.

Az előre tervezés és a digitális örökség rendezése segíthet abban, hogy a gyász időszaka a lehető legkevesebb adminisztratív teherrel járjon.

További cikkek is érdekelhetnek

Gyászról, temetési formákról, kegyeleti ügyintézésről és számos egyéb témáról.